Proiect IDEI PN-II-ID-PCE-2011-3-0812
       Traduction culturelle et littérature /
       littératures francophones :

       histoire, réception et critique des traductions
        


Rezumatul proiectului

Scop, obiective: Acest proiect îşi propune o cercetare originală asupra relaţiei dintre traducerea culturală şi literatura/literaturile francofone, prin istoria, receptarea şi critica traducerilor. Proiectul  vizează elaborarea unei cercetări inovatoare şi creşterea vizibilităţii cercetării traductologice in Romania.

În ultimele decenii, conceptul de traducere culturală a ocupat un loc din ce în ce mai important în cercetarea traductologică în defavoarea traducerii etnocentrice, care sacrifică particularităţile culturale ale textului tradus. Lucrări de referinţă semnate de Antoine Berman, Henri Meschonnic, Jean-Louis Cordonnier, Michel Ballard, Salah Mejri, precum şi numeroase numere tematice ale unor reviste precum Palimpsestes, Esprit, Mεta, Translationes, ridică problema unei schimbări în practica traducerii în funcţie de contextul dat de « decolonizare » sau « planetarizare », prin intermediul unei « pluralizări în logica raporturilor interculturale » despre care Henri Meschonnic vorbea déjà în 1999.

Masa rotundă organizată de către ISTI (Institut Supérieur des Traducteurs et Interprètes) la Bruxelles în martie 2012 a relansat, prin vocea lui André Clas, ideea că nici o cultură şi nici o civilizaţie nu îşi sunt suficiente în ele însele şi că traducerea poate asigura schimburile între diverse literaturi şi culturi.

Traductologi de renume precum Jean-René Ladmiral, Marianne Lederer, André Clas, Henri Awaiss, Annie Brisset, Jean-Marc Gouanvic, Elisabeth Lavault, Ahmed El Kaladi, Irina Mavrodin, Georgiana Lungu-Badea, Lieven d'Hulst, Corinne Wecksteen, André Dussart, Michaël Oustinoff au reflectat asupra contextului care motivează şi justifică o traducere culturală.

Conceptele care fac obiectul cercetării noastre sunt: bilingvismul, multiculturalismul, adaptarea, identitatea culturală a unei traduceri, culturemele, interferenţele culturale. Aceste concepte, precum şi cel de marcă culturală, redefinit de către noi, vor constitui reperele teoretice ale cercetării noastre.

Planul de lucru prevede cercetarea pe trei axe tematice prin efectuarea de stagii de cercetare şi prin participarea la manifestări ştiinţifice.

Printre elementele de originalitate şi de creativitate conceptuală ale acestui proiect se numără extinderea conceptului de francofonie către cel de francofonie avant la lettre, precum şi explorarea raportului biunivoc traducere culturală – literatură / literaturi francofone.

Alegerea acestei tematici este, deci, motivată de actualitatea sa în cercetarea traductologică, de importanţa sporită a identităţii culturale în literatura francofonă.

Membrii echipei: Directorul proiectului de cercetare este specialist în istorie literară şi traductologie, are o experienţa bogată în cercetare şi o vizibilitate internaţionala. Structura echipei (1 cercetător experimentat, 3 cercetători post-doctorali, 1 doctorand şi 1 masterand) corespunde specificităţii cercetării si obiectivului de a favoriza evoluţia cercetătorilor într-un climat de competitivitate ce vizează excelenţa. 

Indicatori: publicarea de articole în reviste indexate BDI, a unei cărţi de autor şi a unui volum (ediţie internaţională), organizarea de manifestări ştiinţifice.

 

2012
   Search Engine Optimization