Proiect IDEI PN-II-ID-PCE-2011-3-0812
       Traduction culturelle et littérature /
       littératures francophones :

       histoire, réception et critique des traductions
        


Obiectivele proiectului

  • cercetarea sistematică, bazată pe elemente de originalitate, a istoriei, receptării şi criticii traducerii culturale a literaturii / literaturilor francophone în alte limbi / culturi (dintre care privilegiate sunt limba şi cultura română)
  • ilustrarea şi îmbogăţirea conceptului de traducere culturală pornind de la o cercetare pe un corpus inedit de literatură francofonă în dimensiunea sa culturală plurală
  • redefinirea, nuanţarea şi completarea conceptului de literatură francofonă cu acela de literatură francofonă avant la lettre
  • definirea şi ilustrarea conceptului de marcă culturală dintr-o perspectivă traductologică şi încadrarea sa printre cultureme
  • menţinerea şi dezvoltarea contactelor şi schimburilor existente cu cercetători străini din domeniu
  • atragerea de specialişti străini în vederea colaborărilor cu membrii echipei de cercetare
  • creşterea vizibilităţii cercetării traductologice româneşti la nivel internaţional prin publicarea de articole şi lucrări în reviste / volume de prestigiu
  • susţinerea şi încurajarea tinerilor cercetători în sensul dezvoltării carierei într-un climat de competitivitate şi de creativitate.

2012
   Search Engine Optimization