Proiect IDEI PN-II-ID-PCE-2011-3-0812
       Traduction culturelle et littérature /
       littératures francophones :

       histoire, réception et critique des traductions
        


Activităţi derulate

 

2013

Coperta 19

Pregătirea numerelor 19 şi 20 ale revistei Atelier de traduction şi a dosarelor tematice aferente cu tema La critique des traductions care valorifică şi diseminează o parte din rezultatele proiectului.

Publicare carte de autor: prof. univ. dr. Muguraş CONSTANTINESCU a publicat la editura L’Harmattan volumul Pour une lecture critique des traductions. Réflexions et pratiques (Paris, 2013, 284 p) ce reuneşte eseuri critice pe o tematică traductologică înrudită cu cea a proiectului.

C:\Users\User\Desktop\Coperta Pour une lecture critique.jpg

Participarea cercetătorilor la manifestări ştiinţifice, colocvii, întâlniri cu specialişti în domeniu, atât în ţară, cât şi în străinătate, complementare tematicii proiectului:
Ianuarie 2013

 1. Manifestarea Traduire l’architecture / Translating Architecture - organizată de Institutul de istorie a artei în data de 17 ianuarie 2013 la Paris. A participat Muguraş CONSTANTINESCU cu o comunicare intitulată „Sur la terminologie d’architecture roumaine traduite du français, au XIXe  siècle”(în colaborare cu Lucian Constantinescu).

Februarie 2013

 1. Colocviul internaţional La Retraduction en littérature de jeunesse  / Retranslating Children’s Literature – organizat între 7-9 februarie de către Universitatea din Rouen în colaborare cu Institutul Charles Perrault. A participat Daniela HĂISAN cu lucrarea „La retraduction : miroir magique, boîte catoptrique ou kaléidoscope. Poil de Carotte et les sept versions roumaines”.

 

 

 

 

 

 

 

Martie 2013

 1. Manifestarea Traduire pour le grand public – Programul Traductologie de plein champ, a cincea ediţie, prima parte, organizată pe 2 martie de către Universitatea Paris Diderot. A participat Anca-Andreea CHETRARIU cu lucrarea „Une traduction « accessible » du roman Le Rouge et le noir”.
 2. Colocviul L'année 1936. Traductions et retraductions vers le français, Tours, 22-23 martie 2013. A participat Muguraş CONSTANTINESCU cu lucrarea „Les connexions fortifiantes: Ilarie Voronca traduit par Roger Vailland”.
 3. Colocviul internaţional 20th/21st Century French and Francophone Studies (cu tema Traces, fragments, restes)organizat la Atlanta între 27-30 martie 2013. Cristina DRAHTA a propus tema: „Traces et équivalences chez Andrei Makine”.
 4. Manifestarea Traduire Rousseau II. Les œuvres autobiographiques, organizată de către Universitatea din Lorena pe 28 martie 2013. A participat Anca-Andreea CHETRARIU cu comunicarea „Traduire la subjectivité : les Reveries du promeneur solitaire en roumain”.
 5. Zilele Francofoniei (a XVIII-a ediţie): Le recyclage culturel entre parasitisme, atrophie de l’imaginaire et invention seconde, Iaşi, 29-30 martie 2013. Raluca-Nicoleta BALAŢCHI a fost acceptată la această manifestare cu lucrarea „Retraduire les grands textes de l’enfance: des remakes pour des nouvelles générations?”. 

Aprilie 2013

 1. Colocviul Internaţional Francontraste, ediţia a doua, organizat de Universitatea din Zagreb între 11-13 aprilie 2013. A participat Daniela HĂISAN cu lucrarea „Traduire l’affectivité en roumain et  en anglais : le cas de Maupassant”.

C:\Users\User\Desktop\Afis Zagreb.jpg

Mai 2013

 1. Masa rotundă Subjectivité et traduction, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 30 mai 2013. Au participat: Muguraş CONSTANTINESCU (lansarea numărului 18 a revistei Atelier de traduction şi a celui mai recent volum de autor Pour une lecture critique des traductions); Iulia CORDUŞ, cu lucrarea „Subjectivité du traducteur dans Le Testament français en roumain”; Anca-Andreea CHETRARIU, cu lucrarea „Traduire le rythme de la phrase proustienne” şi Daniela HĂISAN, cu comunicarea „La subjectivité déictique en traduction : le cas des traductions roumaines de Maupassant”.   
 2. Colocviului ştiinţific internaţional Esturi şi vesturi: literatură, filozofie, cultură, Chişinău, 31 Mai – 01 Iunie 2013. A participat Cristina-Maria DRAHTA cu comunicarea „Traduire Andreï Makine en Anglais”.

Iunie 2013

 1. Colocviul Internaţional Maupassant, Cluj, 7-9 iunie 2013. A fost acceptată Daniela HĂISAN cu lucrarea„Maupassant et les mots passants : six contes choisis vs leurs versions roumaines.”


2012

Pregătirea numerelor 17 şi 18 ale revistei Atelier de traduction şi a dosarelor tematice aferente cu tema L’histoire de la traduction en question(s) care valorifică şi diseminează o parte din rezultatele proiectului.

 • Şedinţe de lucru pentru discutarea conţinutului dosarului tematic: contribuţiile membrilor echipei şi ale colaboratorilor externi.
 • Discutarea, în vederea completării, revizuirii şi definitivării contribuţiilor la cele două numere ale revistei în vederea publicării în volum.

 

C:\Users\User\Desktop\coperta nr 18.jpg

Participarea cercetătorilor la manifestări ştiinţifice, colocvii, întâlniri cu specialişti în domeniu, atât în ţară, cât şi în străinătate, complementare tematicii proiectului:

 • Colocviul J.M.G. Le Clézio, explorateur des rouyaumes de l’enfance la Universitatea din Malta (18-19 mai 2012). A participat prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu cu o comunicare pe tema „L’enfance et l’enfantin chez Le Clézio – stratégies de traduction”, ce va fi publicată în volum în  aprilie 2013.

C:\Users\User\Desktop\Viena.jpg

 • Colocviul Internaţional Istoria traducerilor din şi în română, organizat de Centrul pentru Traduceri, Universitatea din Viena (28-29 iunie). Au participat: prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu, cu lucrarea „O secvenţă din istoria traducerii literaturii franceze în limba română: traducerea poveştilor lui Perrault”, lector univ. dr. Raluca-Nicoleta Balaţchi, cu  comunicarea „Dinamica retraducerii şi locul acesteia în istoria traducerii din limba franceză în limba română”. Lucrările vor fi publicate simultan în limba franceză (editura Frank und Timme, seria TransÜD) şi în limba română (Editura Universităţii din Iaşi) în cursul anului 2013.

 

C:\Users\User\Desktop\Le Manger et le Dire Bruxelles.jpg

 

 • Colocviul Internaţional Le manger et le dire, Bruxelles, Universitatea Liberă din Bruxelles (19-22 septembrie ). Au participat:  prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu şi lector univ. dr. Raluca-Nicoleta Balaţchi cu comunicarea „Le lexique de la nourriture et de la cuisine à l’épreuve de la traduction”.

C:\Users\User\Desktop\Coherence Paris 3.jpg

 • Colocviul internaţional La cohérence discursive à l’épreuve : traduction et homogénéisation organizat de Universitatea Sorbonne Nouvelle Paris 3 (12-13 octombrie 2012). A participat lector univ. dr. Daniela Hăisan.
 • Colocviul internaţional 3e Assises du plurilinguisme, organizat de Observatoire Européen du Plurilinguisme la Universitatea Sapienza, Roma, Italia (10-12 octombrie 2012). A participat lector univ. dr. Cristina Drahta.
 • Colocviul internaţional Les études françaises aujourd’hui : De la pensée à son expression, organizat de Facultatea de Filozofie şi Litere din Novi Sad, Serbia (9-10 oct. 2012). A participat: drd. Anca-Andreea Chetrariu cu lucrarea intitulată: ”Regard sur les théories de la traduction en Roumanie”.
 • Conferinţa internaţională Langues et cultures dans le temps et dans l’espace 2, organizată de Facultatea de Filozofie din Novi Sad, Serbia, în data de 24 noiembrie 2012. Au participat: Cristina Drahta cu lucrarea „Temps et espace chez Savatie Baştovoi traduit en français” şi Daniela Hăisan cu lucrarea intitulată „Traduire Amontillado en français et en roumain : amont, aval et confluence”.
 • Colocviul Internaţional L’Interculturalité à travers la linguistique, la littérature et la traduction (29 mars 2012), ULIM, Chişinău, Republica Moldova. A participat: prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc (cercetător în proiect în perioada ianuarie-iulie 2012), cu lucrarea „L’interculturalité à travers la linguistique, la littérature et la traduction”. 
 • Colloque Les Journées de la Francophonie :  problématique(s), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (30-31 martie 2012). A participat masterand Iulia Corduş cu lucrarea „La langue française, langue de complexité, culture et raffinement”.

 

OCTOMBRIE 2012
C:\Users\User\Desktop\afis histoire de la traduction.jpg

Organizarea mesei rotunde cu tema Histoire de la traduction. Repères et perspectives (26 octombrie 2012).

Participanţi: prof. dr. Michaël Oustinoff, prof. dr. Muguraş Constantinescu, prof. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc, conf. dr. Nathalie Hervé, lector dr. Raluca-Nicoleta Balaţchi, lector dr. Cristina-Maria Drahta, lector dr. Daniela Hăisan, drd. Anca-Andreea Chetrariu, cercetător în proiect Iulia Corduş, dr. Constantin Tiron, dr. Petronela Munteanu, dr. Loredana Mititiuc.
Manifestarea a fost coordonată de prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu, directorul proiectului. Invitat de onoare a fost profesorul Michaël Oustinoff de la Universitatea Sorbonne Nouvelle Paris 3, reputat traductolog, autor al lucrărilor Bilinguisme d’écriture et auto-traduction. Julien Green, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, Paris, L’Harmattan, 2001, La traduction, PUF, "Que sais-je ?", 2012, membru în comitetul de redacţie al revistelor Hermès, CNRS Editions şi Palimpsestes, Presses Sorbonne Nouvelle. După alocuţiunea de deschidere a doamnei prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu, care a evocat memoria profesorului şi traducătorului Irina Mavrodin, Michaël Oustinoff a susţinut o conferinţă pe tema Historiographie de la traduction et Culture-Monde, în care a abordat aspecte actuale ale istoriei traducerii în şi din limba franceză, cum ar fi : interdisciplinaritatea, traducerea culturală, mondializarea, imaginarul lingvistic.
Lucrările au continuat cu comunicarea doamnei conferenţiar Nathalie Hervé de la Universitatea din Nantes, care a vizat particularităţile traducerii în limba franceză în secolul al XVI-lea.
Prima parte a manifestării s-a încheiat cu lansarea numărului 17 al revistei Atelier de traduction, dedicat istoriei traducerii şi figurii emblematice a profesorului, traducătorului şi criticului Irina Mavrodin, prezentarea fiind făcută de doamna prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc şi de lector dr. Raluca-Nicoleta Balaţchi.
A doua parte a zilei a fost organizată în două sesiuni ce au reunit lucrări de traductologie menite să îmbogăţească cercetarea în domeniul istoriei traducerii literaturii franceze în limba română. S-au discutat probleme specifice traducerii, retraducerii şi adaptării în limba română ale unor mari autori : Flaubert (lucrare prezentată de prof. Constantin Tiron), Hugo (lucrare prezentată de Petronela Munteanu), s-au analizat concepte specifice traducerii culturale (lucrare prezentată de Loredana Mititiuc).
Membrii proiectului Traductionculturelle et littérature / littératures francophones : histoire, réception etcritique des traductions au participat la masa rotundă cu comunicări, după cum urmează:

 • lector univ. dr. Cristina Drahta şi Iulia Corduş cu comunicarea „Les conditions d’une bonne traduction selon Alexandru Odobescu”; 
 • lector univ. dr. Raluca-Nicoleta Balaţchi şi lector univ. dr. Daniela Hăisan cu comunicarea : „Le rôle des revues de traductologie dans l’histoire de la traduction”;
 • drd. Anca-Andreea Chetrariu cu comunicarea: ”L’œuvre de traduction d’Irina Mavrodin : repère dans l’histoire de la traduction de la littérature française en roumain”.

Stagii de documentare şi cercetare
În vederea actualizării şi completării bibliografiei necesare realizării proiectului de cercetare exploratorie (sau  redactării disertaţiei şi tezei de doctorat în cazul cercetătorilor în formare), s-au efectuat următoarele stagii de documentare:

 • la Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, martie 2012 (Muguraş Constantinescu, în vederea finalizării volumului Pour une lecture critique des traductions, pentru Editura Harmattan) şi octombrie 2012 (Daniela Hăisan);
 • la Universitatea din Malta, pe tema traducerii literare şi istoriei traducerii, 16-22 mai 2012 (Muguraş Constantinescu);

 

 • la ISTI, HEB, Institut Supérieur des Traducteurs et d’Interprètes, Hautes Ecole de Bruxelles, 6-11 octombrie 2012, pe tema traducerii în limba franceză (Muguraş Constantinescu);
 • la Universitatea „Sophia Antipolis”, Nisa, Franţa, 16-22 mai 2012 (Elena-Brânduţa Steiciuc);

 

 • la Universitatea „Aristote”, Thessaloniki, Grecia, 4-6 iunie 2012 (Elena-Brânduţa Steiciuc) ;
 • la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi (5-7 iunie 2012) în vederea pregătirii participării la Colocviul Internaţional Istoria traducerilor din şi în română, organizat de Centrul pentru Traduceri, Universitatea din Viena, 28-29 iunie (Raluca-Nicoleta Balaţchi); în perioada 28-30 martie 2012, în vederea redactării articolului „La langue française – langue de complexité, culture et raffinement”, prezentat la colocviul Les Journées de la Francophonie. La Francophonie (:) problématique, Iaşi, 30-31 martie 2012 (Iulia Corduş); în perioada 15-19 octombrie 2012, pentru articolul „Constantin Negruzzi - un episod al traducerii literaturii franceze”, în curs de publicare în actele conferinţei  Istoria traducerilor în şi din română, desfăşurată la Viena în perioada 28-29 iunie 2012 (Iulia Corduş);

 

 • la Biblioteca interuniversitară „Sainte Geneviève”, Paris, Franţa, în perioada 7-12 iunie 2012; documentarea a vizat realizarea articolului Traduire en roumain la terminologie soviétique employée par Andreï Makine, pentru revista Atelier de traduction, nr. 17 (Cristina Drahta);
 • la Biblioteca universitară Université Libre de Bruxelles, Belgia, în perioada 8-14 septembrie,  pregătire pentru colocviul Traces, Fragments, Restes care va avea loc în perioada 28-30 martie 2013 la Universitatea Georgia Institute of Technology din Atlanta (Cristina Drahta);
 • la Biblioteca centralã universitarã din Bucureşti (23-29 septembrie 2012), în vederea realizării a două lucrări ce au fost prezentate în cadrul unor manifestãri ştiinţifice desfãşurate în lunile octombrie şi noiembrie (Anca-Andreea Chetrariu);

 

 • la Biblioteca universitară a Universităţii Sapienza din Roma, Italia, octombrie 2012, pregătire pentru pentru colocviul Langues et cultures dans le temps et dans l’espace 2, organizat de Facultatea de Filozofie din Novi Sad, Serbia, pe 24 noiembrie 2012 (Cristina Drahta);
 • la Biblioteca Naţională a Franţei (Site François Mitterrand) în perioada 15-19 octombrie 2012, în vederea realizării unei prezentări în cadrul mesei rotunde Histoire de la traduction. Repères et perspectives (26 octombrie 2012) şi a unui articol pe tema „La terminologie maritime chez Poe”, publicat ulterior în Atelier de traduction nr. 18 (Daniela Hăisan);
 • la Biblioteca Academiei Române Bucureşti, în perioada 28 octombrie – 2 noiembrie 2012, în vederea redactării articolului „Constantin Negruzzi - un episod al traducerii literaturii franceze”, în curs de publicare în actele conferinţei  Istoria traducerilor în şi din română, desfăşurată la Viena în perioada 28-29 iunie 2012 (Iulia Corduş).

Stabilirea de contacte în vederea atragerii unor colaboratori traductologi prestigioşi la revista Atelier de traduction
Doamna prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu a realizat prin corespondenţă (email) un interviu cu prof. univ. Charles Le Blanc, profesor asociat la Şcoala de Traducere şi Interpretare de pe lângă Universitatea din Ottawa, specialist în traductologie, traducere literară, istoria traducerii, filozofia germană clasică. Interviul a fost publicat în Atelier de traduction nr. 17. În numărul 18 al revistei, prof. Muguraş Constantinescu îl intervievează pe Jean-Yves Masson, scriitor şi traducător, cercetător şi profesor de literatură comparată la Universitatea Paris-Sorbonne (Paris IV). S-a consolidat colaborarea reputaţi traductologi, mai vechi colaboratori ai revistei; s-au pus bazele unui schimb ştiinţific foarte profitabil cu prof. univ. Michaël Oustinoff (Universitatea Sorbonne Nouvelle, Paris III), traductolog de renume; prin participarea la conferinţe, membrii proiectului au stabilit contacte noi şi au purtat discuţii privind colaborări pentru publicaţia Atelier de traduction care s-au concretizat în numerele 17 şi 18 (ex. Marc Charron, Canada; Émilie-Geneviève Audigier, Brazilia; Karen Bruneaud-Wheal, Franţa; Saverina Pasho, Albania etc.).

 


   Search Engine Optimization