Proiect IDEI PN-II-ID-PCE-2011-3-0812
       Traduction culturelle et littérature /
       littératures francophones :

       histoire, réception et critique des traductions
        


Plan de lucru

Planul de lucru prevede cercetarea pe axe tematice diferite în fiecare dintre cei trei ani:
Axa 1 : Istoria traducerii. Istoria literaturilor francophone
Axe 2 : Interferenţe culturale. Receptare şi critică a traducerilor literaturilor francofone
Axe 3 : Traducerea şi intraducerea culturemelor în literatura francofonă

2012 - Istoria traducerii. Istoria literaturilor francophone

 • stagii de documentare şi de cercetare
 • actualizarea bibliografiei aferente istoriei traducerii
 • achiziţionarea de lucrări de specialitate
 • participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu din ţară şi străinătate
 • organizarea unei mese rotunde cu invitaţi din străinătate
 • redactarea şi publicarea de articole pe tema dată
 • pregătirea dosarului tematic al revistei Atelier de traduction (nr. 17, 18) – L’histoire de la traduction en question(s)

2013 - Interferenţe culturale. Receptare şi critică a traducerilor literaturilor francophone

 • stagii de documentare şi de cercetare
 • participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu din ţară şi străinătate
 • organizarea unui workshop cu participarea unor specialişti de renume din domeniu
 • redactarea şi publicarea de articole pe tema dată
 • pregătirea dosarului tematic al revistei Atelier de traduction (nr. 19, 20) – La critique des traductions

2014 - Traducerea şi intraducerea culturemelor în literatura francofonă

  • stagii de documentare şi de cercetare
  • participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu din ţară şi străinătate
  • organizarea unui colocviu internaţional cu participarea unor specialişti de renume din domeniu
  • pregătirea dosarului tematic al revistei Atelier de traduction (nr. 21, 22) – La traduction des culturèmes
  • includerea revistei Atelier de traduction în baze de date internaţionale, ERIH etc.
  • redactarea unei cărţi de autor, precum şi a unui volum colectiv (ediţii internaţionale).

   

2012
   Search Engine Optimization