Proiect IDEI PN-II-ID-PCE-2011-3-0812
       Traduction culturelle et littérature /
       littératures francophones :

       histoire, réception et critique des traductions
        


Colectiv de cercetare

M. Contantinescu
Prof. univ. dr. Albumiţa Muguraş CONSTANTINESCU

 • director al proiectului de cercetare exploratorie Traductionculturelle et littérature / littératures francophones : histoire, réception etcritique des traductions;
 • director al proiectului de cercetare exploratorie La traduction en tant que dialogue interculturel (2009-2011);
 • director de proiect AUF Agenţia Universitară a Francofoniei pentru proiectul Le personnage de la fillette dans les littératures francophones (2005-2006);
 • director al centrului de cercetări Inter Litteras, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava ;
 • redactor şef al revistei Atelier de traduction (categoria B);
 • organizator de manifestări ştiinţifice (zece ediţii ale „Rencontres des jeunes traducteurs à Suceava”, realizate sub egida AUF, ULAT – Uniunea Latină; colocvii internaţionale, mese rotunde etc.);
 • coordonator al Masteratului de Teoria şi Practica Traducerii, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava  (din 2001) ;
 • coordonator de doctorat;
 • autor a zece volume şi a peste 100 de articole şi studii în domeniul traductologiei şi literaturii franceze şi francofone.Lector univ. dr. Raluca-Nicoleta BALAŢCHI

 • cercetător postdoctoral în cadrul proiectului Traduction culturelle et littérature/ littératures francophones: histoire, réception et critique des traductions;
 • director alproiectului de cercetare postdoctorală PNCDI, PN-II-RU-PD-2011-3-0125, Traducerea subiectivităţii. Stil şi identitate în traducerea literaturii franceze în română (2011-2013);
 • secretar de redacţie la revista Atelier de traduction;
 • trei volume de autor (din care două în colaborare), un volum tradus şi peste 30 de articole publicate în domeniul traductologiei, analizei discursului, didacticii etc.

 

 

Cristina Drahta


Lector univ. dr. Cristina-Maria DRAHTA

 • cercetător postdoctoral în cadrul proiectului Traduction culturelle et littérature/ littératures francophones: histoire, réception et critique des traductions;
 • membru în colectivul de redacţie al revistei Atelier de traduction (responsabil de număr Atelier de traduction nr. 18);
 • masterat în traductologie (2002);
 • autor a 25 articole publicate în domeniul traductologiei, al operei lui Andreï Makine, al limbajului religios; o traducere publicată în colaborare; o traducere în curs de apariţie.

 

Daniela Haisan 
Lector univ. dr. Daniela HĂISAN

 • cercetător postdoctoral în cadrul proiectului Traduction culturelle et littérature/ littératures francophones: histoire, réception et critique des traductions;
 • membru în colectivul de redacţie al revistei Atelier de traduction;
 • doctorat în traductologie (2010);
 • 15 articole publicate în domeniul traductologiei.

 

Anca-Andreea Chetrariu 
Dr. Anca-Andreea BRÄ‚ESCU

 • cercetător în cadrul proiectului Traduction culturelle et littérature/ littératures francophones: histoire, réception et critique des traductions;
 • membru în colectivul de redacţie al revistei Atelier de traduction;
 • doctorand din 2010 – teză pe tema practico-teoriei traducerii la Irina Mavrodin.

 

Iulia Cordus 
Drd. Iulia CORDUŞ

 • cercetător în cadrul proiectului Traduction culturelle et littérature/ littératures francophones: histoire, réception et critique des traductions;
 • membru în colectivul de redacţie al revistei Atelier de traduction;
 • masterat în traductologie (2012).

 

2012
   Search Engine Optimization